Netværksgrupper

Røde Kors Netværksgrupper.

Det hjælper at snakke med andre!

Har du brug for at snakke med andre, tilbyder Røde Kors dig at deltage i en af vore netværksgrupper.

Hvad er en netværksgruppe?
En netværksgruppe består typisk af 5-10 personer.
De mødes om en fælles udfordring eller et fælles behov. De deler erfaringer, støtter og hjælper hinanden og kommer på den måde videre i livet.
I en netværksgruppe er man ikke klient eller passiv modtager af hjælp, man indgår i stedet aktivt i en proces med andre ligestillede.

Hvordan arbejder en netværksgruppe?
I Røde Kors' netværksgrupper møder du andre, som står i samme livssituation som dig selv.
Her kan du tale frit (tavshedspligt), og du bliver mødt med forståelse og indlevelse. Alle har respekt for din situation.
Nogle netværksgrupper mødes én gang om ugen. Andre mødes hver anden uge. Varigheden af møderne er ca. 2½ time og kan ligge enten eftermiddage eller i de tidlige aftentimer.
Ved hvert møde deltager to frivillige. Møderne foregår i Røde Kors, Jernbanegade 7, 1. sal, Slagelse.
Det er gratis at deltage. Der sker ingen registrering, og vi afgiver alle et moralsk tavshedsløfte.

Hvem er de frivillige og hvad er en igangsætter?
I Røde Kors møder vi hinanden i ligeværd og respekt. Det frivillige møde mellem mennesker er baseret på medmenneskelighed og en positiv tilgang til livet.
En igangsætter hjælper gruppen i gang og sørger for det praktiske. Igangsætteren sørger også for, at møderne fungerer under trygge og hyggelige rammer, og at alle får tid og mulighed for at dele sine oplevelser med hinanden.

Røde Kors tilbyder følgende netværksgrupper:

Netværksgruppen Livsmod

Netværk for voksne ensomme - VÆRKET

Sorggrupper for voksne

Sorggrupper for børn 

Mandagsgruppen

Tirsdagsgruppen


Andre grupper kan oprettes, når bare der er 5 deltagere.

Har du lyst til at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, så ring til aktivitetslederne og lad os få en snak:

Lone Grau, tlf. 2392 2918
Mail:  lonegrau@hotmail.com

Rita Jeppesen, tlf. 3063 5425
Mail:  ritajep@gmail.com