Generalforsamling

Generalforsamling.

Røde Kors Slagelse afholder hvert år generalforsamling i februar.
På generalforsamlingen vælges medlemmer til bestyrelsen. Herudover aflægges der beretning og regnskab, ligesom afdelingens fremtidige virke drøftes.
Medlemskab eller Røde Kors-aftale giver adgang til generalforsamlingen. Det er dog kun medlemmer, der har betalt kontingent, der er stemmeberettigede. Ligeledes kan man kun vælges til bestyrelsen, hvis man har betalt medlemskontingent.

Generalforsamlingen er afholdt torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.00 i Røde Kors lokaler, Jernbanegade 7, 1. sal.

Læs formandens årsberetning fra sidste år her:  Årsberetning 2019