Integration

Integration.

Arbejdet med at drive asylcentre er en opgave Røde Kors har varetaget for den danske stat siden 1984. Vi gør alt for at sikre, at asylansøgere kan leve så normalt et liv som muligt, mens de venter. Særligt sørger vi for, at uledsagede mindreårige flygtningebørn bliver taget hånd om og bliver koblet sammen med en dansk værge, der kan hjælpe og støtte dem.
I Danmark har vi haft integrationsaktiviteter siden 1998, og vi ved, at flygtninge, der knytter venskab med danskere, klarer sig bedre i det danske samfund. De lærer dansk hurtigere, de har lettere ved at finde arbejde og de falder bedre til i deres nye lokalsamfund.

I Røde Kors Slagelse har vi flere aktiviteter for flygtninge:

Tal dansk:  Vi tilbyder praktisk træning i dansk, særligt for kvinder.
Lektiehjælp: Vi tilbyder lektiehjælp - grundskole og VUC.
Projekt kolonihave:  Røde Kors har ligeledes fået fat i en kolonihave, som flygtningene har sat i stand, og hvor man dyrker diverse afgrøder.
Netværksfamilier/personer: Det er muligt at blive knyttet til en dansk frivillig eller familie, som kan hjælpe med integrationen.
Rådgivning:  Midlertidigt lukket, vi håber at kunne genåbne senest efter sommerferien. Indtil da henvises til Dansk Flygtningehjælps rådgivning Nørregade 13-19, 1. sal 4100 Ringsted, +45 28 91 71 08,raadgivning.ringsted@drc.ngo. Åben onsdag kl. 17.00 - 19.00.

Kontakt aktivitetsledere:

Hanne Lee (netværksrelationer og koordinering af lektiehjælp til børn i modtageklasse og folkeskole):  hanlee@rodekors.dk, 29 92 39 41

Rita Lindegaard (kolonihaven og koordinering af lektiehjælp på VUC-niveau):ritlin@rodekors.dk, 29 80 94 20

Per Mollerup (administration): permol@rodekors.dk, 61 69 41 21

Fælles e-mail: slagelse.AL.integration@rodekors.dk