Integration

Integration

Hvert år får et antal flygtninge opholdstilladelse i Danmark og skal skabe sig en ny tilværelse i det lokalsamfund, som de flytter til – det gælder også her i Slagelse Kommune.

Flygtninge og indvandrere har ofte få eller ingen sociale relationer, når de kommer til Danmark, og de taler sjældent dansk. Derfor kan det være svært at finde fodfæste i et nyt lokalsamfund. Det kræver både kompetencer og netværk at blive en del af samfundet og at få adgang til arbejds- og fritidsliv.

Røde Kors Slagelse står klar med et netværk af frivillige, der kan være med til at styrke nye medborgere både fagligt og socialt, og være med til at skabe mulighederne for, at de kan tage aktivt del i samfundet. Den personlige kontakt til en frivillig kan være en vigtig hjælp i forhold til at få svar på praktiske spørgsmål i hverdagen, lære om dansk kultur og normer, styrke sprogkundskaber og ikke mindst være en kilde til socialt samvær og støtte i hverdagen.

Caféen er omdrejningspunkt for vores tilbud. Her mødes flygtninge og indvandrere med frivillige, til hyggeligt samvær. Caféen er åben hver torsdag klokken 14.30 til 17 i Røde Kors Slagelses lokaler, Jernbanegade 7 1.sal Slagelse (oven på Bazar). Vi holder dog ikke åbent i ferier.

Vi tilbyder:

  • Tal dansk træning, enten ved almindelig samtale i caféen eller ved mere organiseret træning ved hjælp af forskellige online programmer.
  • Lektiehjælp på forskellige niveauer.
  • Vejledning i kontakt med offentlige myndigheder.
  • Netværksfamilier/personer, som kan hjælpe i integrationsprocessen og blive venner.
  • Udflugter til forskellige steder i området

Både flygtninge, indvandrere og frivillige er meget velkomne.

Bliv medlem af vores gruppe 'Integrationsgruppen Slagelse' på Facebook ved at klikke her.

Kontakt vores aktivitetsleder

Jann Ulvedal Andersen — Mail: maler@jannu.dk — Tlf.: 29 91 67 09