Nørklere

Røde Kors nørklegrupper

Røde Kors Slagelse har 2 nørklegrupper:

– En gruppe i Slagelse, som ledes af Pia Petersen

– En gruppe i Dalmose, som ledes af Annelise Stark.

Begge grupper strikker børnetøj til udsatte børn i hele verden.
Det producerede tøj sendes ud som en del af Røde Kors’ hjælpeprogram.

Hvis du vil vide mere om nørklegrupperne, kan du kontakte aktivitetslederne:

Aktivitetsleder Slagelse                                                                                             Aktivitetsleder Dalmose
Pia Petersen                                                                                                               Hanne Hansen
Tlf.  27 20 34 19                                                                                                        Tlf.  28 29 26 10
Mail:  pia.p@os.dk                                                                                                      Mail:  hanne-elise-hansen@hotmail.com

Nørklegr. Dalmose 030 (2)                                                             Nørklegr. Dalmose 015 (2)