Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder.


 
Til bestyrelsesmøderne er der ikke offentlig adgang, men forespørgsler kan via formanden rettes til bestyrelsen.

2020

Onsdag 22. januar kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde
Torsdag 20. februar kl. 19.00 - Generalforsamling
Torsdag 26. marts kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde
Torsdag 23. april kl. 19.00 - Temamøde for bestyrelse og aktivitetsledere
Onsdag 27. maj kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde
Tirsdag 24. juni kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde
Tirsdag 22. september kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde
Torsdag 22. oktober kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde
Onsdag 25. november kl. 19.00 - Temamøde for bestyrelse og aktivitetsledere  (økonomi/budget)
Torsdag 17. december kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde

Forslag til temamødet 23. april indsendes til bestyrelsen.

2021

Fredag 8. januar kl. 18.00 - Nytårskur med aktivitetsledere og ledsagere  (husk tilmelding)

Bemærk:  Der er ikke planlagt møder i juli og august, da der ofte er mange bestyrelsesmedlemmer på ferie.