Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder

Til bestyrelsesmøderne er der ikke offentlig adgang, men forespørgsler kan via formanden rettes til bestyrelsen.
NB! Der er ikke planlagt møder i juli og august, idet mange bestyrelsesmedlemmer ofte er på ferie.

Fredag 5. januar kl. 18:00 — Nytårskur for bestyrelse (husk tilmelding)

2023

Fredag 6. januar kl. 18:00 — Nytårskur for bestyrelse og aktivitetsledere og ledsager (husk tilmelding)
Torsdag 26. januar kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde
Torsdag 23. februar kl. 19:00 — Generalforsamling
Mandag 27. februar kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde
Onsdag 22. marts kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde
Torsdag 27. april kl. 19:00 — Temamøde for bestyrelse og aktivitetsledere
Mandag 22. maj kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde
Tirsdag 27. juni kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde
Onsdag 20. september kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde
Torsdag 26. oktober kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde
Onsdag 22. november kl. 19:00 — Temamøde for bestyrelse og aktivitetsledere (økonomi/budget)
Onsdag 13. december kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Tirsdag 25. januar kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Tirsdag 22. februar kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Torsdag 24. februar kl. 19:00 — Generalforsamling

Tirsdag 22. marts kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Onsdag 20. april kl. 19:00 — Temamøde for bestyrelse og aktivitetsledere

Torsdag 19. maj kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Tirsdag 28. juni kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Torsdag 22. september kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Torsdag 20. oktober kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Torsdag 17. november kl. 19:00 — Temamøde for bestyrelse og aktivitetsledere (økonomi/budget)

Torsdag 15. december kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde


Forslag til temamødet d. 20. april indsendes til bestyrelsen.

Fredag 8. januar kl. 18:00 — Nytårskur med aktivitetsledere og ledsagere (husk tilmelding)

Tirsdag 26. januar kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Tirsdag 23. februar kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Torsdag 25. marts kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Tirsdag 20. april kl. 19:00 — Temamøde for bestyrelse og aktivitetsledere

Onsdag 26. maj kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Onsdag 23. juni kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Torsdag 23. september kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Torsdag 21. oktober kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Onsdag 24. november kl. 19:00 — Temamøde for bestyrelse og aktivitetsledere (økonomi/budget)

Torsdag 16. december kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Onsdag 22. januar kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Torsdag 20. februar kl. 19:00 — Generalforsamling

Torsdag 26. marts kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Torsdag 23. april kl. 19:00 — Temamøde for bestyrelse og aktivitetsledere

Onsdag 27. maj kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Tirsdag 24. juni kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Tirsdag 22. september kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Torsdag 22. oktober kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Onsdag 25. november kl. 19:00 — Temamøde for bestyrelse og aktivitetsledere (økonomi/budget)

Torsdag 17. december kl. 19:00 — Bestyrelsesmøde

Forslag til temamødet 23. april indsendes til bestyrelsen.