De 7 principper

Røde Kors principperne.

Medmenneskelighed
Vi hjælper mennesker i nød og arbejder for at forhindre og lindre menneskelig smerte, hvor end den findes.

Upartiskhed
Vi hjælper alle uanset nationalitet, køn, tro, religiøst tilhørsforhold og politisk tilknytning.

Neutralitet
Vi tager aldrig parti, men hjælper alle uden at tage hensyn til skyld eller uskyld.

Uafhængighed
Ingen kan tvinge os til eller forhindre os i at hjælpe dér, hvor vi mener, der er brug for det.

Frivillighed
I Danmark arbejder 26.000 mennesker for at hjælpe andre – uden at få løn for det.

Enhed
Der kan kun være ét Røde Kors selskab i hvert land. Selskabet skal være åbent for alle.

Almengyldighed
Alle Røde Kors selskaber i verden er lige – med samme rettigheder og samme pligter.