Persondataforordning

Ny Persondataforordning.

Røde Kors Slagelse er også underlagt den nye forordning om persondatabeskyttelse. De oplysninger, vi ligger inde med, er de oplysninger, du gav os, da vi indgik frivilligaftale. Derudover ligger disse oplysninger i Landskontorets database "Kontakt". Du kan til enhver tid få at vide, hvilke oplysninger vi har på dig, ved at henvende dig til din aktivitetsleder.

Vi sletter dine data, når du stopper som frivillig.

Vi afventer nærmere retningslinjer fra Landskontoret. Disse vil foreligge, når hovedbestyrelsen har vedtaget en politik på deres møde i juni.

Dataansvarlig

Birgit Winther