På bestyrelsesmødet den 22. august besluttede vi at igangsætte processen med at opsige vores nuværende lokaler på Jernbanegade. Beslutningen blev motiveret af en aktuel reduceret udnyttelse samt økonomiske hensyn.

Vi har allerede identificeret potentielle alternative lokaler på Korsgade, som tilbyder besparelser på omkostninger. Forhandlinger samt yderligere undersøgelser er i gang, men indtil videre vil vores aktiviteter fortsætte uændret på Jernbanegade.

Yderligere opdateringer følger.