Sorggrupper for voksne

Sorggrupper for voksne

Sorg er hjemløs kærlighed

Sorg er en følelse, vi alle kan komme til at opleve. Nogle mennesker klarer at møde sorgen selv eller deler den med sin familie eller nære venner, mens andre har behov for at være sammen med andre, der netop er i samme situation.

Man heler, når man deler

I Røde Kors tilbyder vi sorggrupper, hvor du kan få et frirum til at dele din sorg og dine tanker med andre, der også har mistet. Det kan være en ægtefælle, partner, en forælder, søskende, en kær ven eller veninde. Og det kan være at miste et barn eller barnebarn.

Kan du genkende nogen af nedenstående tanker, kan en sorggruppe måske være noget for dig:

  • har selvmordstanker (ikke at være her mere)
  • ikke kan mærke mine følelser og er helt tom indeni
  • overvældes af følelser, jeg ikke har prøvet før
  • har svært ved at finde meningen med mit liv
  • har svært ved at sove
  • føler mig ensom og isoleret
  • bliver ved med at genopleve hændelsen omkring dødsfaldet
  • hvad nu med mig?

 

“Tanker som ‘godt han fik fred’, MEN ‘hvad så med mig’ melder sig”
Citat: deltager

"Melankoli," en skulptur skabt af Albert Gyorgy.

Hvordan er det at være i en sorggruppe?

Her kan vi tale om alt, der har med dødsfaldet at gøre og om ting, der kan være svære at sige højt, eller som du ikke synes, du kan belaste dine børn, venner eller familie med.

Vi sætter ord på sorgens følelsesmæssige reaktioner og hjælper med at give accept og forståelse til de modsatrettede følelser, mange efterladte ofte kan blive overvældet af.

Alt, hvad der bliver talt om, er fortroligt, og vi har alle tavshedspligt.

 

“[…] her møder man empati og tålmodighed af dygtige frivillige. De andre i gruppen sidder i samme suppedas, det lærer man af. En slags familie, som man gerne vil give noget og får meget af. En samhørighed, som fylder og sætter spor i livet fremover”.
Citat: deltager

 

Hvem er vi?

Vi er frivillige i Røde Kors og har stor livserfaring, medmenneskelighed og en åben og tillidsfuld tilgang til livet. Vi kender til sorgens følelser på egen hånd. Vi mødes under gensidig respekt og ligeværdighed. Vi sørger for, at møderne foregår i en tryg ramme, og vi tager vare på, at deltagerne føler sig mødt og at alle får mulighed for at give udtryk for sin situation, som den aktuelt udspiller sig.

 

“Når jeg bliver overvældet af sorg, siger jeg til mig selv, at det er minderne, der banker på”.
Citat: deltager

 

Mødested

Møderne foregår i Røde Kors' lokaler:

Jernbanegade 7 B, 1. sal
4200 Slagelse.

Vi mødes hver anden uge i ca. 2 timer.

Der er ingen registrering, og det er gratis at deltage i en gruppe.

 

“At komme videre kræver, at man selv VIL det – ens viljestyrke opbygges langsomt igen, man begynder at se en mening med livet, får mere selvtillid og tror på, at der er lys forude – en fremtid for mig alene”.
Citat: deltager

 

Er du blevet interesseret i at høre mere, så kontakt Lone Grau på tlf. 23 92 29 18, på mail lonand@rodekors.dk eller lonegrau@hotmail.com.