Sorggrupper for børn

Sorggrupper for børn.

Røde Kors har oprettet sorggrupper for børn, der enten har mistet et familiemedlem eller oplever alvorlig sygdom tæt på.
I en sorggruppe får børn mulighed for at dele deres oplevelse med jævnaldrende, der også har oplevet at miste eller har en pårørende, som er alvorligt syg.
I sorggruppen kan børnene møde forståelse for de mange svære tanker og følelser, der knytter sig til et tab eller det at have en alvorligt syg pårørende.

To meget kompetente frivillige er tovholdere på gruppen og tager sig af børnene:

 

Dorte Sørensen
Tlf.  2286 2564
Mail:  dortesoerensen56@gmail.com

Pia Svendsen
Tlf.  2258 2310
Mail:  pigs@email.dk