Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder.


 
Til bestyrelsesmøderne er der ikke offentlig adgang, men forespørgsler kan via formanden rettes til bestyrelsen.

 

2018

Torsdag 22. februar kl. 19.00 - Generalforsamling
Tirsdag 20. marts kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde
Torsdag 19. april kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde
Onsdag 16. maj kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde
Torsdag 14. juni kl. 19.00 - Temamøde for bestyrelse og aktivitetsledere  (genbrugsstrategien)
Mandag 17. september kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde
Mandag 22. oktober kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde
Onsdag 14. november kl. 19.00 - Temamøde for bestyrelse og aktivitetsledere  (økonomi/budget)
Torsdag 13. december kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde

2019

Fredag 4. januar kl. 18.00 - Nytårskur med aktivitetsledere og ledsagere  (husk tilmelding)

 

Bemærk:  Der er ikke planlagt møder i juli og august, da der ofte er mange bestyrelsesmedlemmer på ferie.