Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder.


 
Til bestyrelsesmøderne er der ikke offentlig adgang, men forespørgsler kan via formanden rettes til bestyrelsen.

2019

Tirsdag 8. januar kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde
Torsdag 14. februar kl. 19.00 - Temamøde for bestyrelse og aktivitetsledere
Onsdag 20. februar kl. 19.00 - Generalforsamling
Tirsdag 19. marts kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde 
Onsdag 17. april kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde
Tirsdag 14. maj kl. 19.00 - Temamøde for bestyrelse og aktivitetsledere
Torsdag 13. juni kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde
Onsdag 18. september kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde
Tirsdag 15. oktober kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde 
Torsdag 14. november kl. 19.00 - Temamøde for bestyrelse og aktivitetsledere  (økonomi/budget)
Onsdag 11. december kl. 19.00 - Bestyrelsesmøde

Forslag til temamøderne 14. februar og 14. maj indsendes til bestyrelsen.

2020

Fredag 3. januar kl. 18.00 - Nytårskur med aktivitetsledere og ledsagere  (husk tilmelding)

Bemærk:  Der er ikke planlagt møder i juli og august, da der ofte er mange bestyrelsesmedlemmer på ferie.