Ny aktivitet: Patientstøtter på PAM.

Ny aktivitet: Patientstøtter på PAM.

Om ganske kort tid starter Røde Kors op med en ny aktivitet, nemlig patientstøtter på Psykiatrihopitalet i Slagelse i akutmodtagelsen.
Der har på et informationsmøde meldt sig ca. 20 frivillige, som gerne vil arbejde med denne aktivitet.
Patientstøtterne skal hygge om, snakke med og trøste m.m. de ofte ret syge patienter, der henvender sig i modtagelsen, mens de sidder og venter.
Det er første gang, at Røde Kors får en henvendelse om patientstøtter ved en akut psykiatrisk modtagelse. Så bestyrelsen er meget spændt på, hvordan det kommer til at gå, og vil følge projektet nøje.
Samarbejdsaftalen mellem Regionens Psykiatrihospital og Røde Kors er underskrevet. Så nu skal patientstøtterne bare klædes på med kurser og røde veste, så starter aktiviteten op.