Skoletjenesten

Skoletjenesten.

Som en del af vores Internationale arbejde har Røde Kors Slagelse også oprettet en Skoletjeneste.
Mange elever er interesseret i at høre og lære om, hvad Røde Kors laver både ude i verden og herhjemme. Nogle klasser vælger at få undervisning i Røde Kors' arbejde og er derfor Røde Kors klasser.

Tilbuddet henvender sig til elever i 0. klasse–3. klasse, på mellemtrinnet (4.-6. klasse), 7.–10. klasse og deres lærere.
Hensigten er at tilbyde eleverne et engagerende undervisningstilbud, der giver dem mulighed for på en faglig og spændende måde at arbejde med aktuelle emner som naturkatastrofer, nødhjælp og udviklingshjælp. Undervisningstilbuddet er gratis og åbent for alle. 

Hvert år afholder 0-klasserne på Marievangsskolen i Slagelse en markedsdag, hvor overskuddet fra aktiviteterne bliver doneret til Røde Kors. Disse midler er specielt øremærket til mandelgaver til julepakkerne. I år fik vi doneret 13.735 kr. fra Marievangsskolen.

Kontakt aktivitetsleder
Karen Rasmussen
Mail:  rasmussen.karen@hotmail.com

Du kan få flere oplysninger om Røde Kors-Skoletjenesten på "Denis.dk"

Gå til denis.dk