Internationalt arbejde

Internationalt arbejde.

Aktiviteten Afdelingernes internationale arbejde (AIA) sætter fokus på vores internationale arbejde i lokalsamfundet. Og gennem forskellige aktiviteter arbejder vi på at udbrede kendskabet til vores arbejde og indsatser ude i verden.

Det er en naturlig drivkraft for mange frivillige, at der altid er brug for Røde Kors’ hjælp ude i verden. Vi ved, at vores internationale arbejde er lige så vigtigt som det arbejde vi gør for sårbare og udsatte mennesker i Danmark. De frivillige har både Danmark og verden i tankerne, når de sælger genbrugstøj i en Røde Kors-butik, når de strikker og hækler, eller samler penge ind til den årlige Røde Kors-indsamling. 

Afdelingen og afdelingens frivillige kan engagere sig i aktiviteten ”Afdelingernes Internationale Arbejde” ved at:
1) lave formidling
2) støtte det internationale arbejde økonomisk
3) indgå samarbejder med afdelinger og frivillige i udenlandske Røde Kors selskaber. 

Røde Kors Slagelse har i flere år støttet flere af Røde Kors’ venskabsprojekter og er derigennem kommet tættere på udviklingsarbejdet i de pågældende lande. Afdelingen valgte at støtte økonomisk og har derigennem løbende fået information om projekternes fremdrift. 

To gange årligt arrangeres en studierejse for frivillige til et af venskabslandene, hvor Karen Rasmussen var med i Togo i 2015. Efter rejsen er deltagerne forpligtet til at formidle deres indtryk gennem foredrag, udstillinger, kontakt med lokalpressen, via Facebook eller lignende.

 

Røde Kors Slagelse har dannet en I-gruppe, som til daglig tager sig af det internationale arbejde på lokalt plan. I-gruppen forsøger at holde kontakt til de venskabsprojekter, som afdelingen støtter direkte.

Mogens Aaby kommer gerne ud og fortæller om det internationale arbejde.

Kontakt:
Mogens Aaby
Tlf.  30 51 97 50
Mail:  mog.aaby@gmail.com