Udstilling om Togo i Røde Kors Butikken

Udstilling om Togo i Røde Kors Butikken

Fra den 13. februar indtil den 1. marts kan man i Røde Kors Butikken se en spændende udstilling om det afrikanske land Togo. Udstillingen kan ses i butikkens åbningstid, som er fra kl. 10.00 – 17.30.

Ud over at støtte det lokale arbejde i Slagelse, bruger vi også nogle af de penge, vi tjener i butikken, til at støtte de langsigtede udviklingsprojekter ude i verden.

Venskabsprojektet i Togo har som overordnet mål at forbedre levevilkårene og den økonomiske situation for udsatte familier i Savanne-regionen. Gennem projektet får kvinderne helt konkrete værktøjer, som de kan bruge til at hjælpe sig selv og deres familier til et bedre livsgrundlag. Kvinderne vil i projektet lære, hvordan de bedst muligt dyrker jorden og vil modtage støtte til landbrugsaktiviteter og smådyrshold gennem træning i landbrugsmetoder, uddeling af forbedret såsæd, produktion af kompost, opførelse af sten- og jorddiger samt opførelse af simple vandingssystemer. Aktiviteterne vil sætte den enkelte familie bedre i stand til at brødføde sig selv og tjene penge via bedre dyrkning af jorden og salg af afgrøder.

Udstillingen om Togo illustreres igennem 4 temaer: sundhed, landbrug, kvinder og uddannelse. På udstillingen har man mulighed for at føle, se og høre, hvad overskuddet fra genbrugsbutikken bruges til uden for landets grænser. Her kan man bl.a. prøve et togolesisk håndvaskestativ, løfte en togolesisk hakke og se indholdet af et fødselssæt.
Ved hjælp af QR-koder og en smartphone eller tablet kan man også se billeder og video fra projektet.

Blandet iPhone frem til jul 2016 080