Patientstøtter

Røde Kors Patientstøtter.

Patientstøtter på Slagelse Sygehus.

Som Patientstøtter på Slagelse Sygehus er vi med til at mindske ensomhed og usikkerhed, når man er på sygehuset.
Vi deltager ikke i den professionelle pleje, men lytter, taler med og beroliger patienterne. Vi kommer i opholdsstuerne, på sengestuerne og ind imellem også på en lille gåtur på sygehusets område. Vi har tavshedspligt og bruger hver et par timer på sygehuset om ugen.
Vi har en gruppe patientstøtter, der kommer på 5 sengeafdelinger, og en gruppe patientstøtter, der kommer på Akutafdelingen - Skadestuen.

Hvis du vil vide mere om Patientstøtte-ordningen, så kontakt aktivitetslederne:

Aktivitetsleder sengeafdelinger:
Joan Pedersen
Tlf.  20 95 69 04
Mail:  joanpedersen53@gmail.com

Aktivitetsleder Akutafdelingen:
Nona Nyhuus
Tlf.  23 92 64 04
Mail:  nknyhuus@gmail.com