Værket

Ensomhed er et stort og overset problem hos voksne danskere.

Mary Fonden og Røde Kors er derfor gået sammen i et nyt projekt om at støtte voksne, der oplever varig ensomhed.

VÆRKET  -  Netværk for voksne

Kom og vær med.

  • Har du lyst til at mødes om fælles aktiviteter med andre voksne?
  • Føler du dig ofte alene?
  • Vil du blive bedre til at møde andre og bevare kontakt til dem omkring dig?
  • Savner du at være noget for nogen?

.....................................................................

Værket er et netværk for dig mellem 30 - 60 år, som savner andre voksne mennesker i dit liv.
Vi skaber et trygt fællesskab, hvor du sammen med andre kan finde måder at bryde ensomheden på.
Netværket mødes en gang  om ugen fra kl. 18.30-21.00.

.....................................................................

Hvis du savner nogen at være sammen med, så ring til én af aktivitetslederne: 

Rita Jeppesen
Tlf.  3063 5425
Mail:  ritajep@gmail.com

Lone Grau
Tlf. 2392 2918
Mail: lonegrau@hotmail.com