Forside

Nyt fra Røde Kors Slagelse

10.04.20 | Lillian Nielsen

Hjælpenetværket i Coronakrisen

D. 27. februar blev det en realitet. Det første tilfælde af COVID-19 blev konstateret i Danmark, og den har nu spredt sig til hele landet.  Det er især ældre, kronisk syge eller andre med svækket immunforsvar, der er særligt sårbare over for virussen. For dem kan COVID-19 være ekstra livstruende.  Det betyder, at der er... Læs mere

29.02.20 | Lillian Nielsen

Ny aktivitet: Patientstøtter på PAM.

Om ganske kort tid starter Røde Kors op med en ny aktivitet, nemlig patientstøtter på Psykiatrihopitalet i Slagelse i akutmodtagelsen. Der har på et informationsmøde meldt sig ca. 20 frivillige, som gerne vil arbejde med denne aktivitet. Patientstøtterne skal hygge om, snakke med og trøste m.m. de ofte ret syge patienter, der henvender sig i modtagelsen,... Læs mere

29.02.20 | Lillian Nielsen

Generalforsamling 2020

  Så fik vi afholdt vores generalforsamling nr. 94. Der var mødt 32 medlemmer og frivillige op, som havde en hyggelig aften. Næsten alle bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, blev genvalgt, dog med undtagelse af Peter Jensen, der ikke genopstillede. Årets særlige Slagelse-Pris gik i år til Karen Rasmussen. Karen blev belønnet af bestyrelsen med... Læs mere

21.10.19 | Lillian Nielsen

Julehjælp 2019

Hvert år uddeler Røde Kors julehjælp til udsatte børnefamilier. Vi hjælper, hvor børn vokser op med afsavn og risikerer at blive udelukket fra fællesskabet med deres jævnaldrende. Vi gør også en indsats for, at ingen familier står alene, når julen er slut. Hvis man ønsker at søge julehjælp fra Røde Kors i Slagelse, skal... Læs mere

13.11.18 | Lillian Nielsen

Ny aktivitet: Guider på sygehuset.

En ny aktivitet er startet i Røde Kors, nemlig Guider på sygehuset. Slagelse Sygehus er efterhånden blevet så stort og ligger på flere forskellige veje, at både patienter og pårørende har svært ved at finde rundt. Guiderne vil være at finde ved hovedindgangen – indg. 11 – på hverdage mellem kl. 9.00 og 15.00,... Læs mere

Butik Slagelse

Butik Korsør

Følg os på facebook

Bliv medlem

Fast bidragyder

Førstehjælp